Oslofjord Sparebank Gavefond

Oslofjord Sparebank har anledning til å gi deler av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige formål. Derfor vil banken dele ut midler til prosjekter, tiltak eller aktiviteter som er til glede for en stor andel av vårt markedsområde. Søkere må ha tilknytning til vårt markedsområde, som er én time kjøretur fra Oslo sentrum, og formålet må være tiltak i vår region.

Vi åpner for søknader i starten av september hvert år med søknadsfrist 31. oktober. Link til søknadsskjema ligger tilgjengelig via forsiden på vår hjemmeside i søknadsperioden.
Mottatte søknader behandles samlet i egne møter av bankens gavekomité ca 2 uker etter utløpt søknadsfrist, og gavemottakere kunngjøres på bankens hjemmeside og de tilskrives. 

Vi gir støtte til prosjekter, tiltak eller aktiviteter primært innenfor disse områdene:  

 • Kunst og kultur.

 • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

 • Humanitære tiltak og helseformål.

 • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak.

 • Kompetanse, utdanning, forskning.

 • Klima og miljø, naturvern.

 • Næringsutvikling.

 • Annet.

Gavemidler gis vanligvis ikke til:  

 • Ordinær drift hos mottaker eller i en virksomhet.

 • Aksjeselskap med kommersielle formål.

 • Sponsing av idrettsklubber eller lignende. 

 • Dekning av reisekostnader.

 • Oppgaver som normalt ivaretas av det offentlige. 

 • Annonsestøtte.

 • Enkeltpersoner eller personlige formål

Ved spørsmål eller andre henvendelser om gavefondet, vennligst benytt marked@oslofjordsparebank.no.