Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt. Dette betyr ikke at vi mistenker kundene våre, men oppdatert legitimasjon er nødvendig for å tilfredsstille kravet fra myndighetene. Bakgrunnen for de nye myndighetskravene er et ønske om å hindre økonomisk kriminalitet.  Med oppdatert informasjon blir du også bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindel og andre former for økonomisk kriminalitet. 
Hva skjer: 
Vi behøver oppdatert legitimasjon fra mange av våre kunder. Selv om du har vært kunde hos oss i mange år, eller akkurat har startet et kundeforhold med oss er det viktig at du er legitimert riktig.  Dette kommer av skjerpede lovkrav fra myndighetene.

Hvem gjelder dette:
Dette gjelder mange av våre kunder. Alle vil motta informasjon om at vi trenger nye legitimasjoner. Om du har levert passet ditt hos oss i løpet av det siste året, så kan du se bort fra henvendelsen. Du må gjerne ta kontakt med oss for å sjekke om den legitimasjonen vi har registrert på deg er god nok. Fint om du sjekker om dette kan gjelde dine familiemedlemmer også. 

Hvor kan jeg få ordnet dette? 
Du får ordnet dette ved å komme innom vårt kontor i Oslo i vår åpningstid som er mandag-fredag 09:00-15:00.  
Om du ikke kan komme innom i bankens åpningstid så kan du ta kontakt med oss på post@oslofjordsparebank.no eller 40 00 22 65 for å gjøre en avtale. 

Hva er gyldig legitimasjon? 
Vi anbefaler at alle kunder legitimerer seg med gyldig pass. Om du ikke har pass så kan du for eksempel bruke førerkort som legitimasjon. Legitimasjonen kan ikke være utgått på dato og nødpass godtas ikke. 

BankID og legitimasjon?
For å kunne ha BankID så er det et krav at du legitimerer deg med gyldig pass. BankID er er din personlige signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll. Hvilke konsekvenser kan det få om jeg ikke kommer innom?
Har du ikke kommet inn og legitimert deg slik vi har bedt om etter flere purringer, vil etter hvert kundeforholdet bli sperret (inkludert BankID.)

Jeg bor et annet sted i landet. Hva gjør jeg? 
Det finnes et godkjent alternativ til å komme innom bankens lokaler med passet og det kalles PUM (Personlig Utlevering Mottakingsbevis) hvor vi får postens hjelp til å få skannet passet. Kontakt oss dersom du bor slik.

Nettbank/mobilbank
I tillegg til krav om legitimering vil flere av kundene våre også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbank/mobilbank. Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.