Oslofjord Sparebank har anledning til å gi deler av sitt overskudd i form av gaver til allmennyttige formål. Derfor vil banken dele ut midler til prosjekter, tiltak eller aktiviteter som er til glede for en stor andel av vårt markedsområde. Søkere må ha tilknytning til vårt markedsområde, som er maksimalt én time kjøretur fra Oslo sentrum, og formålet må være tiltak i vår region. 

Organisasjoner inviteres til å sende oss en skriftlig søknad og fortell hvorfor akkurat deres prosjekt, tiltak eller aktivitet fortjener et bidrag. 

Søknadsfristen har nå utløpt. Tildeling finner sted i januar 2024.

Vi gir støtte til prosjekter, tiltak eller aktiviteter primært innenfor disse områdene: 

 
 • Kunst og kultur.

 • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

 • Humanitære tiltak og helseformål.

 • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak.

 • Kompetanse, utdanning, forskning.

 • Klima og miljø, naturvern.

 • Næringsutvikling.

 • Annet.

Gavemidler gis vanligvis ikke til: 

 
 • Ordinær drift hos mottaker eller i en virksomhet.

 • Aksjeselskap med kommersielle formål.

 • Sponsing av idrettsklubber eller lignende. 

 • Dekning av reisekostnader.

 • Oppgaver som normalt ivaretas av det offentlige. 

 • Annonsestøtte.

 • Enkeltpersoner eller personlige formål.

Saksbehandling:

 
 • Søknadene behandles samlet i egne møter av bankens gavekomité ca 2 uker etter utløpt søknadsfrist.

 • Avslag begrunnes ikke.

 • Søknader som ikke er innenfor retningslinjer for gavetildeling behandles ikke.

 • Søknader som sendes etter utløpt søknadsfrist behandles ikke.

 • Hvem som har mottatt gave fra oss kunngjøres på bankens hjemmeside og de tilskrives. 

   

Ved spørsmål eller andre henvendelser om gavefondet, vennligst benytt marked@oslofjordsparebank.no.