Oslofjord Sparebank ønsker å bidra og ha et godt samarbeid med lokale lag, organisasjoner, kultur- og idrettsliv.

Vi er i dag stolt hovedsponsor for Hvalstrandfestivalen som har tidligere hatt artister som Veronica Maggio, Maria Mena og Chris Holsten.

Vi foretrekker å motta søknader om spons på e-post. Disse kan sendes til marked@oslofjordsparebank.no.

Pass på å få med følgende:

  • Kontaktinformasjon til søker. Anta at vi ikke vet noe om deg/dere.

  • Forklar grundig hva det søkes penger til.

  • Oppgi gjerne hvor mye penger dere (realistisk) håper på. Ikke alltid vi kan innvilge alt, men det gir oss en pekepinn på rammen.

  • Hva kan vi få igjen for den summen vi betaler? Det er lettere for oss å kunne bidra hvis det skaffer oss positiv oppmerksomhet. Dere kjenner saken bedre enn oss, så forslag til dette er fint.

  • Gi en oversikt over økonomien. Hva slags kostnader og inntekter er det? Hvem andre bidrar?