Oslofjord Sparebank støtter Redd Barna sitt arbeid på Gaza

 

Den senere tid har verden vært vitne til ufattelig død og ødeleggelser på Gazastripen. Tusenvis av mennesker er drept, skadet og fordrevet. De som lider mest, er barna.
Sykehus er ute av drift og det er et stort behov for nødhjelp.

Oslofjord Sparebank gir derfor 50 000 kr til Redd Barna sitt viktige humanitære arbeid på Gaza. 

Hvis du ønsker å bidra, kan du gjøre dette gjennom Redd Barna og Røde Kors:

https://www.reddbarna.no/gaza-krisen/

https://www.rodekors.no/stott-arbeidet/nodhjelp/nodhjelpsarbeid/