Bedriften som sikrer de ansatte en god pensjonsløsning gjør seg attraktive på arbeidsmarkedet, og har gode muligheter for å holde lengre på verdifulle ansatte. 

Lovpålagt pensjon 
Alle bedrifter med minst én ansatt er lovpålagt å etablere pensjonsordning for sine ansatte. Minimumskravet for innskuddspensjon tilsvarer 2 % av lønn mellom 1 og 12 G, og omfatter alle faste ansatte over 13 år og som tjener mer enn 1 000 kroner per år.

Gir bedriften økonomisk kontroll 
- Fordelen med innskuddspensjon er at du som leder vet nøyaktig hva det kommer til å koste bedriften. Samtidig kan du enkelt øke prosenten og vise at du investerer i de ansattes fremtid, sier Gunnar Birkevold i Eika Kapitalforvaltning. 

En innskuddspensjon på 2 % av lønn (obligatorisk tjenestepensjon) er i minste laget. Det blir som å få lønn annenhver måned. Gunnar Birkevold, Eika. 

Pensjonen fra folketrygden dekker vanligvis mellom 35-40 % av dagens lønn. Birkeland oppfordrer bedrifter til å sette av mer enn det som er lovpålagt: 

- Økes innskuddspensjonen til 5 % fra den ansatte er 35 år, kan han eller hun ende opp med rundt 66 % av sluttlønn som pensjonist, forklarer Birkevold. 

Les mer om innskuddspensjon.

Fire grunner til å velge Eika Innskuddspensjon

  1. Helhetlig økonomisk rådgivning. Rådgiveren i lokalbanken kjenner bedriftens behov, dens ansatte og nærmiljøet. Det betyr at rådgiveren i lokalbanken kan gi helhetlig økonomisk rådgivning og en god sparringspartner for både bedriften og de ansatte. 

  2. Det er praktisk å samle alt i én bank. Arbeidsgiver og arbeidstaker har gjerne et kundeforhold hos lokalbanken fra før. Å samle flere produkter og ordninger hos én og samme bank er både praktisk og lettvint. 

  3. Enkle digitale løsninger. Bedriftsportalen er enkel å administrere og gir bedriften full kontroll over pensjonsordningene. 

  4. Ansattportal i mobilbanken. Alle arbeidstakere som bruker lokalbanken finner enkelt oversikt over folketrygden, hva som er oppspart gjennom tidligere arbeidsforhold og hva som spares i dag i mobilbanken. Ansatte kan også sjekke hva de kan forvente å få i pensjon med dagens spareprofil. 

Flytte OTP mellom to banker?
Har bedriften din obligatorisk tjenestepensjon (OTP) hos en annen bank i dag? Det er fort gjort å flytte den over til lokalbanken. 

Ta kontakt med en rådgiver.