For å sikre at bedriften lykkes i vekstfasen bør du særlig fokusere på dette:


1. Skaff kapital

Skal du skape vekst må du investere, og til det trenger du kapital. Første steg er å sikre at du har midler til å gjennomføre målene bedriften din har definert i forretningsplanen.

 • Større investeringer i eiendom, maskiner eller utstyr krever kapital – sjekk at du har midlene som skal til.
 • Likviditeten er gjerne presset når bedriften er i vekst. Kassekreditt eller fleksible finansieringsløsninger kan være gode hjelpemidler i denne perioden.
 • I en vekstperiode kan det lønne seg å lease utstyr fremfor å kjøpe det. På denne måten binder du ikke kapital eller bedriftens pantegrunnlag i banken. I tillegg kostnadsføres leasing i sin helhet over driften og skaper forutsigbarhet i budsjetteringen.

Er du usikker på om bedriften din har kapital nok til å gjøre investeringer, eller er du usikker på om du bør kjøpe eller lease? Vi hjelper deg gjerne!


2. Ansett flere

Skal bedriften vokse er det som regel behov for flere ansatte. Dersom bedriften din vurderer å ansatte flere er det hensiktsmessig å se på hvilke kostnader som er knyttet til rekruttering, og hvilke kostnader som er knyttet til en ny ansatt.

I tillegg må bedriften din ta en gjennomgang av hvilke produkter som er lovpålagte og vurdere om ekstra forsikringer kan være hensiktsmessig – blant annet for å holde sykefraværet nede.

Lovpålagte produkter:

 • Alle bedrifter med to eller flere ansatte er lovpålagt å spare til pensjon (OTP) for de ansatte
 • Alle bedrifter plikter å ha yrkesskadeforsikring dersom noen blir syke eller skader seg i arbeid

Nyttige produkter:

 • En personalforsikring bygger på den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, og er en ekstra trygghet for både ansatt og arbeidsgiver dersom noe uforutsett skulle oppstå. Et eksempel på dette er gruppelivsforsikring.
 • En helseforsikring kommer svært godt med for både bedriften og de ansatte – spesielt for å unngå langtidssykemelding og få den ansatte raskere tilbake i arbeid

Lurer du på hvor mye det koster å ansette en ny medarbeider?

Budsjett ansettelse ny medarbeider
Vi har laget et forenklet regnestykke.

3. Finn større lokaler

I en vekstfase er det naturlig at bedriften må flytte på seg eller utvide lokalene sine. Dersom bedriften din går med flyttetanker eller tanker om å utvide, er det lurt å tenke gjennom følgende:

 • Hvor store lokaler trenger bedriften og hva er det behov for som ikke dekkes i dag?
 • Henger ønsket om nytt lokale eller utvidelse av lokalet sammen med forretningsplanen?
 • Hvilke fasiliteter er det behov for? Eksempler på fasiliteter er blant annet antall møterom, lager, parkering og profilering.
 • Kan flytting til nye lokaler påvirke bedriften negativt, i form av for eksempel synlighet, tilgjengelighet eller adkomst for leverandører?
 • Vil utvidelse av lokalene eller nye lokaler dekke behovet også i fremtiden?
 • Har de nye lokalene restriksjoner som kan bli til hindre for bedriften? Eksempler på dette er støy, utslipp eller vern.

Husk at flytting skal meldes på altinn.no og at adresseendring må meldes Posten.