Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som er støttet av Miljøverndepartementet og som er anerkjent av EU. Gjennom sertifiseringen får bedrifter gode verktøy for å gjennomføre effektive miljøforbedringer, som også bidrar til å oppnå FNs bærekraftsmål.

– Det er verdifullt og viktig for oss å være miljøfyrtårnsertifisert, sier Erika Gunnestad Bjerkreim. - Å være miljøfyrtårnsertifisert betyr at vi tar miljøet på alvor og setter det på dagsorden i bedriften. Sertifiseringen legger grunnlaget for at vi enklere kan bli mer bærekraftige og grønnere.

Som bank er vi eksponert for klimaendringer gjennom både finansiering, forsikring og investering. Vi har inkludert klima som en del av kredittprosessen, og stiller krav og forventninger til kunder som skal finansiere eiendomsutvikling og bygg. Vi tilbyr også bærekraftige spareprodukter, slik at kundene våre har mulighet til å sette sparepengene sine i fond som utgjør en forskjell for både miljø og samfunn, forteller Erika videre.

Administrerende banksjef Bjørn-Erik Øverland understreker at sertifiseringen er med på å støtte oppunder bærekraftarbeidet i Oslofjord Sparebank:

– Dette er et viktig steg for oss! Arbeidet med miljøsertifisering har vært bevisstgjørende, og vi har fått en rekke verktøy for å dokumentere interne prosesser - noe som er et godt utgangspunkt for vårt videre bærekraftarbeid. I tillegg til å vurdere produkter og tjenester som vi tilbyr kundene våre, går vi også i dybden på elementer innen arbeidsmiljø, miljøpolicy, innkjøpsrutiner, avfallshåndtering og energibruk, sier Bjørn-Erik.