Med stadig flere kunder i hele Oslofjord-området har vi bestemt oss for å bytte navn til Oslofjord Sparebank. Fornebu Sparebank bærer mye historie og har tjent oss godt i 14 år, men det nye navnet beskriver bedre området vi dekker. 
«Vi fikk høre både fra både kunder og ansatte at navnet Fornebu Sparebank begrenset oss litt. Det var blitt for lite for oss, og de fleste nye kundene våre kommer fra Oslo og omegn,» sier Bjørn-Erik Øverland, administrerende banksjef hos Oslofjord Sparebank. «Da vi skulle finne et nytt navn, tok vi utgangspunkt i Oslo sentrum siden vi har flest kunder i hovedstaden og det sentrale Østlandet. Vi satte passerspissen midt i Oslo Rådhus, slo en ring rundt, og så at Oslofjorden lå midt i. Det dekket egentlig hele området vårt,» sier han. 

En annen side ved navnebyttet er at stadig færre har et forhold til Fornebu, mer enn 20 år etter at flyplassen stengte. Det er ikke lenger like intuitivt å forstå hvilket område banken opererer i.


Samme gode service og gode folk

Det at banken nå får nytt navn vil ikke ha noen praktisk betydning for deg som kunde. Du trenger ikke å foreta deg noe. Du vil møte de samme gode folkene i banken, og oppleve den samme raske, personlige servicen.

«Du som kunde skal kunne ha en dialog med oss, og ringe rådgiveren din direkte slik at dere sammen kan komme fram til gode løsninger,» sier Øverland. «Vi skal være gode på det digitale, og aller best på personlig rådgivning!»

Telefonnumrene vil være de samme, og selv om de ansatte i banken får nye e-postadresser, vil du fortsatt kunne nå dem på de gamle e-postadressene en stund framover.


Nye kort

Ettersom banken vil endre logo, vil du som kunde få nye kort. Nye kredittkort vil bli sendt ut i februar og mars, mens andre kort vil du få tilsendt automatisk når disse utløper.


En bank med hjerte for det lokale

Oslofjord Sparebank tilbyr de aller fleste finansielle tjenester. Vårt fokus er å tilby både privat- og bedriftskunder rask service og gode produkter og tjenester. Vi skal være lokalbanken som kjenner deg! Vi er ekstra opptatt av næringsutvikling og eiendomsutvikling rundt Oslofjorden.

En annen av bankens hjertesaker er å vekke interesse for realfag blant unge i Oslofjordområdet. Banken har etablert et gavefond med fokus på kompetanseutvikling blant barn og ungdom. Nylig ga fondet 200 000 kr til «Lær Kidsa Koding», som lærer barn programmering. Banken støtter også Energy Valley, en Lysaker-organisasjon som skal fremme interesse for energiteknologi.

«Vi foreldre er flinke til å ta med barn ut i skogen og på skitur, men vi er kanskje ikke like gode til å sette dem inn programmering, fysikk eller biologi. At unge skal få interesse for realfag synes vi er veldig spennende, og vi trenger mange ingeniører og programmere i tiden framover,» sier Øverland.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne

Vi er opptatt av at kundene skal oppleve navneskiftet som mest mulig friksjonsfritt, og håper og tror at kundene vil reagere positivt på nyheten. Du er hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss om du har spørsmål om navnebyttet eller andre saker.