Fornebu Sparebank følger nå opp renteendringene som er kommet fra Norges Bank, samtidig som vi må hensynta utviklingen i pengemarkedsrentene. Endringene skjer som følge av den alvorlige situasjonen Norge og verden nå er inne i, og for å følge opp de ekstraordinære tiltakene som myndighetene innfører.

Vi har derfor besluttet å gjøre endringer i rentevilkårene. Utlånsrentene for privatkunder endres med virkning fra 20. april 2020. Innskuddsrentene for privatkunder endres med virkning fra 18. mai 2020.  Boliglånsrentene settes ned med inntil 0,85 %-poeng.

Utlåns- og innskuddsrentene for bedriftskunder endres med virkning fra 7. april 2020.

Renteendringene blir om kort tid varslet i Nettposten. De som ikke har Nettpost blir varslet via brev i posten.

Mange av våre kunder har i disse dager behov for ekstra finansiell bistand. Situasjonen som har oppstått med utbrudd av Coronaviruset vil kunne føre til økonomiske utfordringer for enkelte kunder. Vi står klare til å bistå kundene våre gjennom denne krevende perioden, og oppfordrer kunder som har behov for rådgivning om å ta kontakt. 
Du finner informasjon om din rådgiver i nettbanken/mobilbanken, eventuelt kan kundeservice kontaktes på e-post kundeservice@fornebusparebank.no