Historisk lavt
Erstatninger for landbruksbranner har vært historisk lavt de siste årene. Etter at Landbrukets brannvernkomite påviste at 2 av 3 branntilløp i landbruket har elektrisk årsak, har det vært satset på en forsterket el-kontroll med varmesøkende kamera fra 2014, med spesielt fokus på husdyrbygninger og veksthus. Etter at dette tiltaket ble tatt i bruk har trenden vært positiv, og det kan derfor virke som at suksessoppskriften er funnet! 

Siden 2014 har over 10 000 bønder gjennomført denne kontrollformen, og et stort antall brannfarlige el-feil har blitt utbedret.

Kontrollformen utvidet til å omfatte bolighus på gårdsbruk
Bolighus i landbruket har derimot en tydelig økning i branner. I 2017 hadde driftsbygninger for første gang lavere utbetalinger for brannskader enn bolighus på gårdsbruk. Siden elektriske feil er en viktig årsak også for boligbranner, er derfor el-kontroll med varmesøkende kamera også innført for bolighus i landbruket. Ønsker du å gjennomføre en brannforebyggende el-kontroll finner du her enkelt landbrukssertifiserte el-kontrollør ved å klikke på nærmeste markering på kartet der du bor. Dette er et krav som er felles for alle forsikringsselskap.

  • For landbruk med produksjon krever Eika Forsikring el-kontroll hvert 3.år i de bygninger som er en del av gårdens produksjon, også bolighus.
  • For produksjon med husdyr kreves det i tillegg termografering.

Fortsett med det gode brannforebyggende arbeidet 
Årstiden vi nå er inne i medfører økt bruk av strøm og belastning av EL-kabler. Vi ønsker derfor å minne om hovedtiltakene i arbeid med brannforebygging 

Brannforebyggende el-kontroll med landsbrukssertifisert kontrollør.

  • Vi anbefaler at du bistår el-kontrolløren med å belaste det elektriske anlegget med å kjøre i gang kraftkrevende utstyr før det skal bruke varmesøkende kamera. Da sparer el-kontrolløren tid og du sikrer at eventuelle tegn på varmegang avsløres.

Velfungerende brannalarmanlegg.

  • Utfør årskontroll på brannalarmanlegget og skift ut 2G til 4G-alarmutringer, da 2G-nettet fases ut i 2025

Sertifikat i varme arbeider. 

  • Om du benytter vinkelsliper eller sveiseapparat, ta sertifikat i "varme arbeider", og få samtidig øvd på praktisk brannslukking.

Termograferingstilskudd
Siden satsingen på brann- og el-sikkerhet startet i 2014 har over 2 500 bønder, hovedsakelig husdyrprodusenter, gjennomført denne formen for el-kontroll og utbedret brannfarlige avvik. Mange av disse har mottatt tilskudd på 5 000 kroner for tiltaket. I tillegg til satsingen på el-kontroll, har nytt krav i 2017 om varsling av brann til mobiltelefon gjort at særlig mange husdyrbønder har montert telefonutringer for brannalarmanlegg.

Her kan du søke om termograferingstilskudd.

Kilde: Landbrukets brannvernkomite