Åpenhetsloven ble innført 1. juli 2022. Loven pålegger oss, som næringsaktør, en informasjonsplikt, samt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av våre forretningspartnere. Som forretningspartnere mener vi her våre leverandører.       

Egen virksomhet

Oslofjord Sparebank har – over tid – vært bevisst på hvem vi handler med. Ved å inngå avtaler med andre virksomheter åpner man også for økt bærekraftsrisiko.

En systematisk kartlegging av disse ble gjort i forbindelse med at banken ble sertifisert som Miljøfyrtårn 24.06.2021. Den viser samtidig hvilke av våre samarbeidspartnere som er miljøsertifisert, enten gjennom ISO sertifisering eller Miljøfyrtårn.             

Forretningspartnere

Banken har – over tid - hatt fokus på rutiner knyttet til innkjøp av varer og tjenester. I våre rutiner skal vi bl.a. kartlegge produktets levetid, sosiale forhold i produktets verdikjede, leverandørens miljøpolicy og leverandørenes etiske forretningsdrift.           

I løpet av 2023 vil banken gjennomføre aktsomhetsvurderinger på samtlige leverandører.      

Spørsmål

Oslofjord Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Spørsmål kan stilles ved å benytte e-post aapenhet@oslofjordsparebank.no.