Fjørfe

Fjørfeforsikringen sikrer økonomien for deg som driver med fjørfeproduksjon.
  • Dekker avbruddstap som følge av sykdom
  • Gjelder også om myndigheter pålegger restriksjoner eller nedslakting
  • Erstatter de økonomiske tapene ved sykdom, ulykke eller død som gjør at produksjonen reduseres
Kontakt meg om forsikring av fjørfe

Om forsikringen

Fjørfeforsikring

  • Sikrer bonden mot store økonomiske tap dersom sykdom eller ulykke fører til at dyr dør, produksjonen blir vesentlig redusert eller myndighetene pålegger restriksjoner/nedslakting.
  • Sikrer økonomien i produksjoner som er sårbare for sykdom.
  • Ingen begrensning av selskapets samlede erstatningsutbetaling.