Helseforsikring

Ved å kjøpe en bedriftshelseforsikring gjør du det enklere for dine medarbeidere å komme raskt tilbake i jobb etter sykdom og arbeidsulykker.
  • Fysikalsk- og psykologbehandlinger
  • Garantert konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager
  • Få raskt hjelp av onlinelege via Kry
Kontakt meg om Helseforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Helseforsikring dekker


Konsultasjon, undersøkelse eller behandling innen 10 virkedager.
Fysikalsk behandling. Antall valgte behandlinger kommer frem i forsikringsbeviset. Må godkjennes hos Falck i forkant.
Psykologbehandlinger med henvisning - inntil 10 behandlinger per 12 måneder.
Psykologisk førstehjelp - inntil 10 behandlinger per år.
Rehabilitering hos fysikalsk behandler - inntil 4 uker   
Rehabiliteringsopphold - inntil 14 dager   
Reise og oppholdsutgifter
 
Medisinsk rådgivning  
Second opinion    
Rus- og spillavvenning - inntil 150 000 kroner    
Videolege Kry - omfatter også ansattes faste husstandsmedlemmer  

Se fullstendig vilkår (pdf).

Fordeler med vår helseforsikring


Krever ingen helsevurdering
Kan kjøpes av personer mellom 18 og 74 år  
Ingen opphørsalder  
Garantert tid for undersøkelse, inkl. røntgen og billeddiagnostikk  
Tilgang til landsdekkende nettverk av klinikker og behandlere  
Tilgang til et bemannet rådgivningssenter betjent av medisinske rådgivere/sykepleiere, også uten å melde skade først

Formidling av undersøkelse hos legespesialist, poliklinisk behandling (dagkirurgi) og operasjon  
Tilgang til «second opinion»  
Videolege via Kry  

 

Raskt tilbake i jobb

Norge har et godt offentlig helsevesen, med medisinsk kvalitet i verdensklasse! Likevel har det noen begrensninger der enklere inngrep ofte havner i kø. Det er de svakeste, sykeste og eldste som oftest blir prioritert først. Derfor anbefaler vi Helseforsikring Bedrift. Vår samarbeidspartner, Falck Helseformidling, kjøper sine tjenester i privat spesialisthelsetjeneste. Sammen med Falck hjelper vi den ansatte til riktig behandling, raskere tilbake til jobb og en aktiv hverdag, og forebygger sykefravær og tidlig uførhet.