Forsikring av tilhenger

Vi forsikrer både semitralle og tilhengerer som blir kjørt av trekkvogn eller lastebil
  • Forsikringen kan utvides til å gjelde avbrudd
  • 20 prosent rabatt dersom eier er den eneste som kjører bilen
  • Velt og utforkjøring dekkes uten bonustap
Kontakt meg om forsikring av tilhenger

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Du kan selv påvirke prisen

  • Høyere egenandel ved skade gir lavere pris på forsikringen
  • Dersom det kun er eier som kjører bilen gir 20 prosent rabatt
  • Ikke bonustap på tralle eller tilhenger

Dette dekker forsikringen

Se hvilken forsikring som passer deg og ditt behov.
Kasko Delkasko Brann
Skade på eget på kjøretøy
Brann      
Tyveri       
Redning

Tilleggsforsikringer

Med våre tilleggsforsikringer kan du skreddersy din forsikring etter de ønsker og behov du har. Tabellen nedenfor viser hvilke tilleggsforsikringer du kan velge mellom på de ulike forsikringsalternativene. 


Kasko Delkasko Brann
Avbrudd
Pant/leasing