Oslofjord Sparebank har anledning til å gi deler av sitt overskudd tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver og spons. Vi ser det som en viktig rolle å støtte lokale lag og foreninger, samt allmennyttige formål som er til glede for vårt markedsområde. 

Vi har to former for støtte. Det kan være som sponsing, hvor markedsgruppen anser reklameverdien til å være stor nok til å forsvare, eller som en gave. Gaver innvilges av bankens gavekomité. Utdelingen av gaver foregår etter en åpen søknadsrunde på høsten hvert år. Denne utlyses på bankens nettside og på bankens sosiale plattformer.